Coaching

WoonSaam biedt persoonlijke begeleiding op maat. Dit kan alles zijn wat iemand nodig heeft om het dagelijks leven op rolletjes te laten verlopen en wat past bij hem of haar. Uitgangspunt voor de begeleiding is de ZRM (Zelfredzaamheid-matrix). Voor begeleiding is in de regel een indicatie nodig van de Gemeente Ede op basis van PGB vanuit WMO of WLZ.

De begeleiding kan bestaan uit:

  • begeleiden naar zelfstandigheid/ zelfredzaamheid;
  • dag- en weekstructuur aanbrengen;
  • administratie, financiën en post op orde krijgen en houden;
  • netwerk opbouwen en onderhouden;
  • ondersteunen bij diverse contacten, bijv. met familie;
  • huishoudelijke taken op orde krijgen en houden;
  • ondersteuning bij het zoeken naar scholing, werk, dagbesteding;
  • het leren koken;
  • geloofsvragen;
  • vrijetijdsbesteding.

Voorwaarde is wel dat jij zelf de wil hebt om te leren in het leven van elke dag. Je hebt een of meerdere hulpvragen, stelt doelen en wilt daarin ondersteund worden.