Gebruik en regels

Bij de intake kijken we welke coachingsvragen je hebt. Daarbij is de zelfredzaamheidsmatrix helpend.

Als je samen in een huis woont, maak je afspraken. Zo zijn er regels opgesteld voor o.a. het gebruik van de (gemeenschappelijke) ruimtes, mogelijke hinder, bezoek, logeerbeleid, huur en drankgebruik.

Dagelijks bestaat de mogelijkheid om samen te eten en om elkaar in huis regelmatig te ontmoeten. Groepsmomenten worden met elkaar afgesproken waarin bijvoorbeeld workshops worden verzorgd die helpend kunnen zijn voor jouw ontwikkeling.