Identiteit & Kernwaarden

IDENTITEIT

WoonSaam werkt vanuit een christelijke identiteit. De Bijbel is binnen WoonSaam richting bepalend voor het samenleven. De coach helpt jou om je te ontwikkelen in je eigen identiteit. Daarin spelen kwaliteiten, belemmeringen en vaardigheden een rol om stappen in je leven te zetten.

KERNWAARDEN

In ons woon-en leefverband staan vier kernwaarden centraal:

+  Zelfstandigheid
+  Betrokkenheid
+  Openheid
+  Vertrouwen.

Zelfstandigheid

Wij willen huisvesting bieden aan jongeren die zelfstandig willen leren wonen en daarbij begeleiding en zorg nodig hebben. Waar nodig kunnen bewoners gesprekken, advies en persoonlijke coaching krijgen.  We willen ze helpen om te groeien, zodat ze een huishouden leren voeren, een solide netwerk opbouwen en zelfredzaam worden.

Betrokkenheid

Veel jongvolwassenen hebben levensvragen, worstelen met hun identiteit en weten niet welke keuzes ze moeten maken. WoonSaam wil  die jongeren een (t)huis bieden; een plek waar ze gekend zijn en waar betrokkenheid is. Wie voor ons woon-en leefverband kiest, doet dat bewust.
Wij willen als huisgenoten betrokken blijven en in gesprek gaan over wat de jongeren als medebewoners bezig houdt. Door regelmatig met elkaar te eten, versterken wij deze betrokkenheid.

Openheid

We willen ons leven openstellen en laten zien waar we voor staan, hoe we ons leven inrichten. Ook in gesprekken met medebewoners willen we heel open zijn en kijken welke vragen jongeren hebben. Waar nodig kunnen we advies geven en iets van onze levenservaring delen.
Vooraf krijgt elke (potentiële) medebewoner heldere informatie over wat we nastreven in ons woon-en leefverband.

Vertrouwen

Vertrouwen is onmisbaar in de persoonlijke benadering die we nastreven. Dat vertrouwen is er niet gelijk, dat bouw je op. Als je je veilig voelt bij de ander, groeit er vertrouwen en als er een relatie is van wederzijds vertrouwen, bloeien mensen op.
Jongeren krijgen van ons alle ruimte, maar we zien het samenwonen ook weer niet als iets vrijblijvends. We zoeken doelbewust het contact met de bewoners. En we verwachten dit ook van de bewoners onderling. Hierbij is de groepsdynamica evenzeer belangrijk, welke ook een rol speelt bij de intake.
Persoonlijke coaching is een deel van het onderling contact in de vertrouwensrelatie tussen de individuele jongere en de coach.