Missie & Visie

MISSIE

Wij bieden in de eerste plaats  woonruimte en willen daarnaast een verbindende schakel zijn tussen het leven als jongere en de volwassen samenleving. Op weg naar volwassenheid hebben jongeren soms passende en richtinggevende ondersteuning nodig en wij willen die binnen WOONSAAM bieden.

In het woonhuis is er plaats voor vijf jongeren, van ongeveer 18 tot 25 jaar. Daarnaast is er voor een zesde jongere een appartement beschikbaar.

VISIE

De begeleiding en zorg willen we bieden vanuit vier kernwaarden:

+  Zelfstandigheid
+  Betrokkenheid
+  Openheid
+  Vertrouwen

Daarbij weten we ons geïnspireerd door ons geloof als christen om zorg te dragen voor ieder uniek individu in onze omgeving.

We willen als aanspreekpunt betrokken zijn bij de ontwikkeling tot zelfstandigheid, open en transparant zijn in de omgang en communicatie en werken aan een onderlinge vertrouwensband