Visie

VISIE

De begeleiding en zorg willen we bieden vanuit vier kernwaarden:

+  Zelfstandigheid
+  Betrokkenheid
+  Openheid
+  Vertrouwen

Daarbij weten we ons geïnspireerd door ons geloof als christen om zorg te dragen voor ieder uniek individu in onze omgeving.

We willen als aanspreekpunt betrokken zijn bij de ontwikkeling tot zelfstandigheid, open en transparant zijn in de omgang en communicatie en werken aan een onderlinge vertrouwensband.